4.11.10

Amb fusta...

Intervenció a base d'estructures de fusta i altres petits materials com vidre, tela i coral.